Kto sme

Sme spoločnosť, v ktorej spájame radosť z učenia s technológiami. Chceme aby ste čas, ktorý vzdelávaniu venujete, využili naplno. Naším cieľom je, aby sa znalosť angličtiny na úrovni stala prirodzenou súčasťou pracovného prostredia na Slovensku.
Náš tím

Peter Šurik

Obchodnej a právnickej angličtine sa ako lektor, prekladateľ a tlmočník venuje od roku 2008. Od roku 2015 vedie jazykovú školu Eloqua, kde spolu s kolegami hľadá prienik učenia, učenia sa a technológií. O spánok ho oberajú najmä hrozba premárneného dňa, dobré knihy a dve deti.

Natália Záleská

Verí, že skĺbením naoko neskĺbiteľného sa otvárajú nové možnosti. Povolaním právnička, rozhodla sa pustiť do učenia angličtiny a vniesť do štúdia tohto jazyka svoje odborné vedomosti, odhodlanie a nadšenie. Venuje sa obchodnej angličtine a právnickej angličtine. V čase keď neprávničí, neučí sa alebo neučí, nájdete ju hýbať sa. Všade, neustále a všetkými smermi.

Ema Balaščáková

Popri štúdiu medzinárodných vzťahov zameraných na anglofónnu kultúru sa snaží preniesť svoje nadšenie pre angličtinu ďalej prostredníctvom učenia. Baví ju komunikácia a práca s ľuďmi a ak zrovna nechystá témy na hodinu, nájdete ju pravdepodobne trénovať bojové umenia.

Marta Šuriková

Marta plní úlohu firemného svedomia a má na starosti administratívu a financie. Do firmy prináša vzdelanie a skúsenosti z komerčnej i neziskovej sféry a dohliada na to, aby sme sa mohli venovať tomu, v čom sme dobrí. Vo chvíľach, keď práve neopravuje naše preklepy, ju nájdete s nervydrásajúcou knihou alebo nervydrásajúcou drámou na Netflixe.

Michal Mojžiš

Po skončení štúdia anglického jazyka sa vrhol do prekladateľských vôd,  v ktorých sa audiovizuálny preklad stal jeho vlajkovou loďou. S jeho titulkami sa môžete stretnúť v kinách, na digitálnych nosičoch či streamingových službách. A keďže je veľký filmový a seriálový nadšenec, jeho práca je zároveň aj jeho záľubou. Venuje sa aj neliterárnym prekladom a ak nepracuje, udáva tempo za bicími v skúšobni, či na koncerte.

Ben Dodds

Rodený Angličan z južného Anglicka s jasným a zrozumiteľným prízvukom. Ben sa po potulkách svetom, vrátane Indie, juhovýchodnej Ázie, Austrálie a USA, nakoniec usadil v ospalej slovenskej dedinke, do ktorej sa zamiloval a od roku 2020 učí angličtinu. Rád učí, s nadšením motivuje ostatných a jeho bezstarostná a pohodová osobnosť sa odráža aj na atmosfére jeho hodín. Je trpezlivý a umožňuje svojim študentom hovoriť po anglicky sebavedomo a plynulo, čím im pripravuje cestu k úspešnému štúdiu jazyka.

Róbert Zeman

Ochotný, prispôsobivý a chápavý. Vyštudoval prekladateľstvo a tlmočníctvo a s láskou k anglickému jazyku už od mladého veku sa snaží jazyk posunúť aj ostatným. Pokiaľ práve nie je ponorený do nejakej fantasy novinky od Netflixu alebo neskúša nové herné tituly na počítači, poctivo sa pripravuje na hodiny, aby z nich študenti mali príjemný zážitok.

Gabriela Hložová

Svet a cudzie jazyky ma fascinujú už od detstva natoľko, že som sa v dospelom veku rozhodla pre štúdium anglického a nemeckého jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, čo mi poskytlo dobrý základ pre neskoršiu prácu v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodného obchodu. Od roku 2015 sa venujem hlavne prekladateľskej a lektorskej činnosti, pričom mojou srdcovkou je výučba nemeckého jazyka.

Ako učíme
Ako učíme

Učíme jednotnou metódou, ktorá nám pomáha vyťažiť z času, ktorý máte k dispozícii čo najviac.

 • Pravidelná štruktúra našich hodín nám pomáha pracovať s pozornosťou študenta ako obmedzeným zdrojom. Vďaka tomu vás udržíme v správnom tempe počas celej hodiny.
 • Budete napredovať systematicky, rýchlejšie a merateľne.
 • Hodiny v priestoroch klienta, u nás alebo online
Lektori

V učení sme sa našli, baví nás a na hodinách si to všimnete.

 • Na hodiny prinášame, okrem pevných pedagogických základov a systematického prístupu, tiež skúsenosti z odborov ako advokátska prax, preklad a tlmočenie alebo medzinárodný projektový manažment.
 • Práve preto sú naše hodiny vždy pevne zviazané s reálne používaným a použiteľným jazykom.
Technológie

Mobilné aplikácie, ktoré na hodinách využívame, vám uľahčujú prácu aj mimo hodín a pomáhajú vám napredovať rýchlejšie.

 • V praxi to znamená, že nová slovná zásoba je vždy poruke a máte o jednu výhovorku menej.
 • Vďaka údajom z týchto aplikácií vidíme ako často cvičíte a ako sa vám darí, čo nám pomáha naplánovať hodinu efektívnejšie.
Reporting

Študenti sú testovaní online každých 6 mesiacov externou spoločnosťou Tracktest.

 • Výsledky obsahujú úspešnosť na testovanej úrovni, porovnanie s predchádzajúcimi testami a tiež odporúčania, v ktorých oblastiach je potrebné zlepšenie.
 • Administrátor kurzu má kedykoľvek online prístup k informáciám o dochádzke skupín a jednotlivých študentov. Tiež poskytujeme náhľad zručností jednotlivých študentov v ich profile.
Podcast

Počúvanie je jedna z najťažších oblastí v angličtine nielen pre začiatočníkov a mierne pokročilých. 

 • Keďže sme nevedeli nájsť a odporučiť zdroj, ktorý by spĺňal naše kritériá, rozhodli sme sa do toho pustiť sami.
 • Každá so sérií je zameraná na určitú praktickú oblasť, ako napríklad cestovanie a návštevy u doktora alebo nakupovanie.
 • Čas pri športe, jazde autom alebo pri prechádzkach viete využiť efektívnejšie. Potrebujete iba 15 minút, mobil a chuť dozvedieť sa niečo nové.

Spokojní klienti
S Eloqua, s.r.o. už dlhodobo spolupracujeme najmä pre ich profesionálny prístup, štýl výučby anglického jazyka, rôznorodosť vyučovacích hodín, moderných metód a celkovou spokojnosťou s touto spoločnosťou.Andrea, Logistic Assistant
Spoločnosť Eloqua, s.r.o. je spoľahlivým partnerom v oblasti výučby anglického jazyka. Oceňujeme najmä profesionalitu, flexibilitu, príjemnú atmosféru na hodinách a inovatívny prístup k poskytovaným službám.Daša, CEO
Kreatívnosť, odbornosť, neustále samovzdelávanie a inovatívne techniky sú veľmi citeľné a „osviežujúce „pri kurzoch i seminároch. Moja zóna komfortu bola výrazne posunutá a dúfam, že si nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri prezentovaní budem môcť v blízkej budúcnosti vyskúšať a otestovať.Daniela, HR Specialist
Sme vám veľmi vďační a sme radi, že sme na vás narazili. Ja môžem za seba povedať, že som nečakala, že v
Trenčíne bude niekto poskytovať služby v oblasti výučby odbornej angličtiny na takejto kvalitatívnej a
profesionálnej úrovni.Denisa, Lawyer & CEO
 
Image