Kto sme

Sme spoločnosť, v ktorej spájame radosť z učenia s technológiami. Chceme aby ste čas, ktorý vzdelávaniu venujete, využili naplno. Naším cieľom je, aby sa znalosť angličtiny na úrovni stala prirodzenou súčasťou pracovného prostredia na Slovensku.
Náš tím

Peter Šurik

Obchodnej a právnickej angličtine sa ako lektor, prekladateľ a tlmočník venuje od roku 2008. Od roku 2015 vedie jazykovú školu Eloqua, kde spolu s kolegami hľadá prienik učenia, učenia sa a technológií. O spánok ho oberajú najmä hrozba premárneného dňa, dobré knihy a dve deti.

Natália Záleská

Verí, že skĺbením naoko neskĺbiteľného sa otvárajú nové možnosti. Povolaním právnička, rozhodla sa pustiť do učenia angličtiny a vniesť do štúdia tohto jazyka svoje odborné vedomosti, odhodlanie a nadšenie. Venuje sa obchodnej angličtine a právnickej angličtine. V čase keď neprávničí, neučí sa alebo neučí, nájdete ju hýbať sa. Všade, neustále a všetkými smermi.

Ema Balaščáková

Popri štúdiu medzinárodných vzťahov zameraných na anglofónnu kultúru sa snaží preniesť svoje nadšenie pre angličtinu ďalej prostredníctvom učenia. Baví ju komunikácia a práca s ľuďmi a ak zrovna nechystá témy na hodinu, nájdete ju pravdepodobne trénovať bojové umenia.

Marta Šuriková

Marta plní úlohu firemného svedomia a má na starosti administratívu a financie. Do firmy prináša vzdelanie a skúsenosti z komerčnej i neziskovej sféry a dohliada na to, aby sme sa mohli venovať tomu, v čom sme dobrí. Vo chvíľach, keď práve neopravuje naše preklepy, ju nájdete s nervydrásajúcou knihou alebo nervydrásajúcou drámou na Netflixe.

Michal Mojžiš

Po skončení štúdia anglického jazyka sa vrhol do prekladateľských vôd,  v ktorých sa audiovizuálny preklad stal jeho vlajkovou loďou. S jeho titulkami sa môžete stretnúť v kinách, na digitálnych nosičoch či streamingových službách. A keďže je veľký filmový a seriálový nadšenec, jeho práca je zároveň aj jeho záľubou. Venuje sa aj neliterárnym prekladom a ak nepracuje, udáva tempo za bicími v skúšobni, či na koncerte.

Ben Dodds

Rodený Angličan z južného Anglicka s jasným a zrozumiteľným prízvukom. Ben sa po potulkách svetom, vrátane Indie, juhovýchodnej Ázie, Austrálie a USA, nakoniec usadil v ospalej slovenskej dedinke, do ktorej sa zamiloval a od roku 2020 učí angličtinu. Rád učí, s nadšením motivuje ostatných a jeho bezstarostná a pohodová osobnosť sa odráža aj na atmosfére jeho hodín. Je trpezlivý a umožňuje svojim študentom hovoriť po anglicky sebavedomo a plynulo, čím im pripravuje cestu k úspešnému štúdiu jazyka.

Ako učíme
Ako učíme

Učíme jednotnou metódou, ktorá nám pomáha vyťažiť z času, ktorý máte k dispozícii čo najviac.

 • Pravidelná štruktúra našich hodín nám pomáha pracovať s pozornosťou študenta ako obmedzeným zdrojom. Vďaka tomu vás udržíme v správnom tempe počas celej hodiny.
 • Budete napredovať systematicky, rýchlejšie a merateľne.
 • Hodiny v priestoroch klienta, u nás alebo online
Lektori

V učení sme sa našli, baví nás a na hodinách si to všimnete.

 • Na hodiny prinášame, okrem pevných pedagogických základov a systematického prístupu, tiež skúsenosti z odborov ako advokátska prax, preklad a tlmočenie alebo medzinárodný projektový manažment.
 • Práve preto sú naše hodiny vždy pevne zviazané s reálne používaným a použiteľným jazykom.
Technológie

Mobilné aplikácie, ktoré na hodinách využívame, vám uľahčujú prácu aj mimo hodín a pomáhajú vám napredovať rýchlejšie.

 • V praxi to znamená, že nová slovná zásoba je vždy poruke a máte o jednu výhovorku menej.
 • Vďaka údajom z týchto aplikácií vidíme ako často cvičíte a ako sa vám darí, čo nám pomáha naplánovať hodinu efektívnejšie.
Reporting

Študenti sú testovaní online každých 6 mesiacov externou spoločnosťou Tracktest.

 • Výsledky obsahujú úspešnosť na testovanej úrovni, porovnanie s predchádzajúcimi testami a tiež odporúčania, v ktorých oblastiach je potrebné zlepšenie.
 • Administrátor kurzu má kedykoľvek online prístup k informáciám o dochádzke skupín a jednotlivých študentov. Tiež poskytujeme náhľad zručností jednotlivých študentov v ich profile.
Podcast

Počúvanie je jedna z najťažších oblastí v angličtine nielen pre začiatočníkov a mierne pokročilých. 

 • Keďže sme nevedeli nájsť a odporučiť zdroj, ktorý by spĺňal naše kritériá, rozhodli sme sa do toho pustiť sami.
 • Každá so sérií je zameraná na určitú praktickú oblasť, ako napríklad cestovanie a návštevy u doktora alebo nakupovanie.
 • Čas pri športe, jazde autom alebo pri prechádzkach viete využiť efektívnejšie. Potrebujete iba 15 minút, mobil a chuť dozvedieť sa niečo nové.

Spokojní klienti
S Eloqua, s.r.o. už dlhodobo spolupracujeme najmä pre ich profesionálny prístup, štýl výučby anglického jazyka, rôznorodosť vyučovacích hodín, moderných metód a celkovou spokojnosťou s touto spoločnosťou.Andrea, Logistic Assistant
Spoločnosť Eloqua, s.r.o. je spoľahlivým partnerom v oblasti výučby anglického jazyka. Oceňujeme najmä profesionalitu, flexibilitu, príjemnú atmosféru na hodinách a inovatívny prístup k poskytovaným službám.Daša, CEO
Kreatívnosť, odbornosť, neustále samovzdelávanie a inovatívne techniky sú veľmi citeľné a „osviežujúce „pri kurzoch i seminároch. Moja zóna komfortu bola výrazne posunutá a dúfam, že si nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri prezentovaní budem môcť v blízkej budúcnosti vyskúšať a otestovať.Daniela, HR Specialist
Sme vám veľmi vďační a sme radi, že sme na vás narazili. Ja môžem za seba povedať, že som nečakala, že v
Trenčíne bude niekto poskytovať služby v oblasti výučby odbornej angličtiny na takejto kvalitatívnej a
profesionálnej úrovni.Denisa, Lawyer & CEO
 
Image