Preklady
Kvalita a odbornosť
Obchodné preklady

V našej prekladateľskej praxi sa špecializujeme na obchodné a právne texty. Každý z našich prekladateľov prináša unikátnu zbierku vzdelania, praxe a kontinuálneho vzdelávania, ktorých výsledkom je vysoko kvalitný preklad z/do angličtiny. Našu prácu nám uľahčujú moderné prekladateľské technológie, vďaka ktorým spolupracujeme a dopĺňame sa  s cieľom kvalitného odborného prekladu. Špecializujeme na:

 • právna a obchodná korešpondencia
 • prezentácie
 • lokalizácie softwarov a webstránok
 • titulkovanie
 • dlhodobá spolupráca pri vnútrofirmnej komunikácii
 • expresné preklady
Právne preklady

Zložitosť prekladu právnych textov je daná nielen vysokými nárokmi na jazykový stránku, ale aj odlišnými právnymi systémami, z/do ktorých prekladáme. Právnické a prekladateľské vzdelanie a prax  Natálie Záleskej sú zárukou vysokej úrovne poskytovaných prekladateľských služieb v oblasti práva.  Špecializujeme na: 

 • zmluvy a pripomienovanie zmlúv
 • zakladajúce dokumenty a ich zmeny
 • právne stanoviská a analýzy
 • účtovná dokumentácia
 • komunikácia s orgánmi v zahraničí
Ozvite sa nám a ušijeme vám ponuku na mieru

Cenová ponuka