Semináre
Všetko podstatné za jedno doobedie

Každá z oblastí, ktorým sa na seminároch venujeme, je do určitej miery obsiahnutá aj v našich kurzoch. Avšak 4 hodinová intenzívna práca počas seminárov ponúka možnosť sa na danú oblasť zamerať do hĺbky a dostatočne si riešenia precvičiť pri simuláciách.

Sústredíme sa hlavne na praktické problémy a riešenia, ktoré môžete použiť už v nasledujúci deň. Účastníci odchádzajú s nástrojmi a informáciami, ktoré im pomôžu pri ďalšom rozvoji v danej oblasti. Semináre sú určené pre skupiny do 10 ľudí.


Prezentovanie v angličtine

Seminár je určený pre ľudí, ktorých úlohou je prezentovanie v angličtine. Seminár je zameraný na zefektívnenie komunikácie s publikom, techniky signposting, spevnenie gramatických základov, ale tiež práca s publikom a zvládanie otázok. Účastníci sa budú môcť zamerať na zlepšenie výslovnosti, prácu s prezentačnými materiálmi a pozornosťou publika. Súčasťou seminára je analýza videonahrávky.

4 hodiny

do 10 účastníkov
Pracovný jazyk angličtina
250 EUR

Telefonovanie v angličtine

Seminár pre ľudí, ktorí vedia, že telefonovanie na úrovni v cudzom jazyku môže byť výzva. Počas 4 hodín sa zameriame na najpoužívanejšiu slovnú zásobu, frázy ako aj na techniky na zlepšenie porozumenia. Časť seminára je venovaná prízvukom a dialektom. Sústredíme sa na praktické cvičenia a simulácie, ktorých nahrávky analyzujeme. Výsledkom seminára je úćastník, ktorý komunikuje elegantnejšie a porozumie väčšine hovoreného slova na danej úrovni.

4 hodiny

do 10 účastníkov
Pracovný jazyk angličtina
250 EUR

Email advanced

Napísať alebo odpovedať na email v angličtine je dnes samozrejmosť. Na seminári sa sústredíme nie len na funkčnú stránku, ale aj prezentáciu spoločnosti, ktorú účastník zastupuje. Súčasťou 4 hodinového seminára sú základy anglickej štylistky, problémové oblasti pre slovenských študentov angličtiny a (samozrejme) ukážky efektívnej komunikácie v praxi.

4 hodiny

do 10 účastníkov
Pracovný jazyk angličtina/slovenčina
250 EUR

Ozvite sa nám a ušijeme vám ponuku na mieru
 

Vaše meno (required)

Váš email (required)

Vaša správa